Arnö

 

Arnö

 

Naturreservatet ligger på en udde i Valdemarsvikens sydsida. Här har betande djur satt sin prägel på skog, hagar och strandängar.

I områdets norra del finns vackra veckningsmönster i berget med flera olika bergarter.

 

Parkering finns utmed vägen mot Kvädö, ca 800 meter från reservatsgränsen.