Naturreservat

 

Naturreservat

 

Allt från uråldriga skogar till strandängar och skärgård kan upplevas i våra sju naturreservat. De flesta områden har parkeringsplats, markerade leder och informationsskyltar. Vid det senaste reservatet, Kattedals gammelskog, saknas det dock ännu.

 

Kvädöfjärdens naturreservat