Ormö

 

Ormö

 

Reservatet som ligger i Valdemarsvikens yttre del består av två öar och flera mindre holmar. Öarna domineras av barrskog.

 

Reservatet nås enbart med båt.