Ormö


Ormö


Reservatet som ligger i Valdemarsvikens yttre del består av två öar och flera mindre holmar. Öarna domineras av barrskog.


Reservatet nås enbart med båt.