Stjärnö


Stjärnö


Reservatetet består av några öar i Kattedalsfjärden och angränsande mark på halvön Stjärnö. Området är en viktig plats för häckande fåglar.


Delar av reservatet har tillträdesförbud mellan februari och augusti.