Kattedals gammelskog

 

Kattedals gammelskog

 

Denna gamla skärgårdsskog ligger längst inne i Kattedalsfjärden och består mest av barrskog.

 

Del av Östgötaleden går genom reservatet. Parkering saknas ännu.