Stjärnö

 

Stjärnö

 

Reservatetet består av några öar i Kattedalsfjärden och angränsande mark på halvön Stjärnö. Området är en viktig plats för häckande fåglar.

 

Delar av reservatet har tillträdesförbud mellan februari och augusti.