Projekt Storökan

Tryserum

Tryserumsökan, kulturhistoria på riktigt


En ny båt har byggts enligt gammal modell av några entusiaster under drygt 2 år. Nu är Tryserumsökan sjösatt och båten premiärseglades 10 maj 2015 av fem av medlemmarna i projektet. Båten finns att beskåda vid flytbryggan i fiskehamnen i Valdemarsviks centrum.


Projekt med ”Tryserumsökan” starar hösten 2012. Åtta personer under ledning av Ulf Hjulström, bygger en traditionell storöka av tjustmodell. Förlagan byggdes på 1800-talet och finns bevarad på Västerviks museum. Ökor fanns i olika storlekar för olika arbetsuppgifter i skärgården. Man rodde och seglade innan motorerna kom i bruksbåtarna i början av 1900-talet.


I april 2014 blev bordfyllningen klar. Ett viktigt moment. Ökan fick högtidligen ett par bordläggningssupar för att allt skulle gå rätt till.


I februari 2015 håller man på att få till durklapparna, millimeternoga, för att få en jämn durk. Att detta är ett hantverk är lätt att se, fogsvans, tumstock och vattenpass används.


Masterna ligger klara på golvet, seglen hänger i en säck på väggen, en micker (segelhållare) av eneträ står bredvid och årorna är under tillverkning.


I maj 2015 slår man ut lagårdsväggen och tar ut ökan för sjösättning. 

Ökan bordfylld i april 2014Bild från premiärseglingen 10 maj 2015. Besättningen består av byggarna och ägarna;  Sivar Carlsson, Krister Östlund, Göran Öhlund och ur bild John Eriksson, Ulf Hjulström (foto).

Båten i februari 2015. Observera att första spanten av furu är skuren ur ett stycke.

Båten i februari 2015. Christer Östlund passar in en durklapp.